Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Informatieproducten kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Informatieproducten. Informatieproducten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voornaam
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Hoe lang Informatieproducten gegevens bewaart

Informatieproducten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Informatieproducten verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Informatieproducten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Informatieproducten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Informatieproducten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Informatieproducten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Informatieproducten heeft hier geen invloed op.

Google Analytics gebruikt analytische cookies om gegevens te verzamelen waarmee bezoekersaantallen en -gedrag op de website van Informatieproducten in kaart worden gebracht. Wettelijk gezien hoeft Informatieproducten hier aan bezoekers van de website geen toestemming voor te vragen.

Informatieproducten heeft Google geen toestemming gegeven om via Informatieproducten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Nieuwsbrief

Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Informatieproducten. Voor de nieuwsbrief maakt Informatieproducten gebruik van Your Mailing List Provider. Met Your Mailing List Provider heeft Informatieproducten een verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor je gegevens veilig zijn opgeslagen in de systemen van Your Mailing List Provider.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@informatieproducten.nl. Informatieproducten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Informatieproducten neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Informatieproducten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Informatieproducten op via contact@informatieproducten.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.